thl.chemical19@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 17:00 (Thứ 2 - thứ 7)

Phiếu an hoàn HC

1. IPA 99,8%         DOWLOAD

 

2. FECL3               DOWLOAD

 

3. JAVEN               DOWLOAD 

 

4. TOLUEN            DOWLOAD

 

5. NAOH                DOWLOAD(.DOC)-      DOWLOAD ( .PDF)

 

6. METHANOL       DOWLOAD(.DOC)-     DOWLOAD (.PDF)

Bài viết liên quan

Không có bài viết nổi bật nào!!!